ALGEMENE UITGEVERS

ÉÉN GEÏNTEGREERDE MULTICHANNELOPLOSSING

ALGEMENE UITGEVERS

ÉÉN GEÏNTEGREERDE MULTICHANNEL OPLOSSING

Meer boeken in verschillende verschijningsvormen verkopen, via verschillende kanalen. Dat is waar het in het boekenvak voor uitgevers om draait. De realiteit is dat u zich als uitgeverij continu voor nieuwe uitdagingen gesteld ziet staan. Door de veranderende wensen van lezers is wendbaarheid voor uitgeverijen belangrijker dan ooit tevoren om succesvol te kunnen zijn.

Hoe blijft u juist in deze turbulente omstandigheden grip op uw organisatie en uw processen houden en vergroot u uw slagvaardigheid?

ALERT EN FLEXIBEL OPEREREN

Wendbaarheid heeft alles te maken met het snel en effectief kunnen inspelen op veranderende klantbehoeften. Het boekenvak kampt met afnemende vraag en veranderende wensen van de lezer en is er een toenemende concurrentie om de schaarse vrije tijd van de lezer. Daarbij heeft digitalisering een grote invloed op de hedendaagse uitgever waarbij u te maken krijgt met veranderende  businessmodellen zoals e-books, interactieve uitgaven of het lezen via abonnementsdiensten.

Binnen deze nieuwe wereld dienen uitgeverijen op basis van beheersbare en transparante bedrijfsprocessen snel de juiste waarde te kunnen creëren en te leveren, maar tevens tijdig juiste beslissingen te kunnen nemen. Het is daarom van groot belang om uw kritische uitgeefprocessen op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen. Daartoe moeten de interne processen op orde zijn zodat snel de juiste besluiten genomen kunnen worden op basis van betrouwbare en eenduidige informatie. Alles moet kloppen. Dit vereist betrouwbare, consistente en eenduidige informatie over alle schakels in de productie-, distributie- en promotieketen van de organisatie heen.

ÉÉN GEÏNTEGREERDE MULTICHANNELOPLOSSING

Wij begrijpen welke uitdagingen u op dit vlak heeft, en ondersteunen de kritische bedrijfsprocessen van moderne boekuitgevers met een geïntegreerde, standaard multichannel oplossing. Deze oplossing is gebaseerd op het internationaal succesvolle Microsoft Dynamics platform. Op basis van beproefde ervaring worden uw kernprocessen binnen Finance, verkoopbeheer of logistiekbeheer  gebundeld met gedegen kennis en Best Practices op het gebied van projecten- en titelbeer, redactie, realisatie en productie, sales en verkooppromotie waarbij het geheel volledig geïntegreerd is met royalty management , contracten- en rechtenbeheer en metadatabeheer. Ook van het uitwisselen van gegevens met CB maakt onderdeel uit van de geïntegreerde oplossing.

Oftewel één moderne, geïntegreerde standaard bedrijfsapplicatie voor het vergroten van de efficiëntie van de bedrijfsvoering en de wendbaarheid van uw organisatie. Uw verschillende bedrijfsprocessen worden op een unieke en toekomst vaste wijze samengebracht. Daardoor kunnen uw medewerkers productiever werken, kunt u uw relaties en klanten beter bedienen en kunt u sneller betere beslissingen nemen. Van de conceptfase tot aan het beheer van crossmediale producties.

Wilt u eens met ons verder praten en geïnspireerd raken over de mogelijkheden? Neem dan  vrijblijvend contact op, wij maken graag een afspraak met u.