BIG DATA

In onze digitale wereld is snelle verandering de enige constante. Alleen door te experimenteren en innoveren komen uitgevers erachter hoe ze hiermee kunnen omgaan. Minstens zo belangrijk is om de doelgroep goed te kennen en gericht te kunnen communiceren. Ofwel: alle beschikbare informatie weten te benutten. Wat weet u over uw klanten, hun behoeften, hun mediagedrag en bestedingen? Big Data biedt nieuwe inzichten en waardevolle aanknopingspunten.

DATA COMBINEREN EN ANALYSEREN

Consumenten zijn steeds meer online en mobiel actief en adverteerders volgen hen. Dit vraagt om nieuwe businessmodellen. Gezien de groeiende belangstelling voor e-papers en e-books is het extra belangrijk om printactiviteiten zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarnaast is het wellicht slim om te investeren in toegevoegde waarde activiteiten zoals custom made advertenties en nieuwe verdienmodellen. Door het combineren en analyseren van data krijgt u de inzichten die u helpen om de juiste beslissingen te nemen. Zo ontstaan legio nieuwe mogelijkheden en voordelen. Ook op kleine schaal.

NIEUWE INZICHTEN

Hoe ziet het besluitvormingsproces van uw klant eruit? Hoe kopen zij content in? Welke rol spelen apps, websites en social media? Met Big Data wordt het consumenten- en leesgedrag beter in kaart gebracht en kan het direct geanalyseerd worden. Zo kunt u de grote hoeveelheid – gestructureerde en ongestructureerde – data vertalen naar nieuwe inzichten die u helpen te bepalen hoe u het product- en contentmanagement het beste kunt vormgeven.

VOORSPELLENDE ANALYSES

Veel business intelligence is nog eenvoudig, en gebaseerd op gestructureerde data en verklarende analyses. De toekomst ligt bij voorspellende analyses op basis van Big Data. Dit heeft veel impact op de relatie die uitgevers met hun klanten hebben. Want die kan hierdoor eenvoudig bepalen hoe groot de kans is dat een klant zijn abonnement verlengt of geïnteresseerd is in specifieke content. Zo kan de marketing hier optimaal op afgestemd worden. Productontwikkeling is een ander voorbeeld van een gebied dat sterk door Big Data beïnvloed kan worden.

KLANTPROFIELEN VERRIJKEN

Met Big Data-oplossingen kunt u zowel relationele als niet-relationele gegevens doorzoeken en combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld klantprofielen verrijken door koppelingen te maken met onbewerkte gegevens uit social media. Zo krijgen uw medewerkers mogelijkheden om diepere inzichten te verwerven en benutten, zodat ze sneller betere beslissingen kunnen nemen.