CONTENT

Het is niet meer de verschijningsvorm van media die centraal staat, maar de content. En de klant natuurlijk: want die bepaalt wanneer en hoe hij of zij die content afneemt. Content waarin tekst minder belangrijk wordt ten gunste van al dan niet bewegend beeld, en waarbij informatie meer en meer tot stand komt in samenwerking en interactie met het publiek. Hierdoor krijgt u te maken met nieuwe bedrijfsprocessen. En met andere business- en afrekenmodellen.

INNOVATIE

De spelregels zijn substantieel veranderd en zullen dat blijven doen. Deze transitie naar een nieuwe verhouding van print, events, online en mobiel vraagt veel van uitgeverijen. Meer flexibiliteit in combinatie met focus op de consument. Nieuwe strategische allianties. En een andere manier van omgaan met concurrenten en andere partijen in de uitgeefbranche. Continue innovatie is noodzakelijk om aan te sluiten op de klantbehoefte en voor continuïteit van de bedrijfsvoering te zorgen. Dit vereist niet alleen investeringen in nieuwe producten, maar ook in contentdragers en vormen van het brengen van content op mobiele apparaten.

CONCEPTDENKEN

Denken vanuit het medium of product maakt geleidelijk plaats voor denken vanuit een concept. Een flexibele organisatie is belangrijk om aan de snel veranderende vraag van de consument te kunnen voldoen en in te kunnen springen op nieuwe kansen. Voor redacties betekent dit dat zij in meerdere platformen moeten denken en zich meerdere manieren van content produceren eigen moeten maken. Daarnaast worden bijvoorbeeld doelgroepsegmentatie en databasemarketing belangrijker.

CONTENT ZO BREED MOGELIJK UITNUTTEN

Voor uitgevers is het essentieel om hun propositie – het produceren van waardevolle, kwalitatief hoogwaardige content – zo breed mogelijk uit te nutten. Dus niet meer alleen denken in media, productenoplages en advertenties, maar ook in interactie en groei van het bereik en de community en volgers. Contact met de doelgroep is de nieuwe heilige graal. Dat maakt je ook aantrekkelijk voor adverteerders. Want die verwacht in toenemende mate ook interactie via bijvoorbeeld websites en events, apps, blogs, nieuwsbrieven, social media en webshops.