DIGITAAL

De digitalisering heeft nagenoeg alle prepress-activiteiten in de publishing chain beïnvloed en daardoor tot een hogere efficiëntie in de uitgeverijbranche geleid. Zowel de manier waarop content wordt vastgelegd als de wijze van distributie en exploitatie is enorm veranderd. Datzelfde geldt voor de manier waarop mensen informatie tot zich nemen. In een wereld waar de klant meer dan ooit koning is, is het van cruciaal belang om te kunnen steunen op een gestroomlijnde informatievoorziening en betrouwbare data.

Het gebruik van gedrukte media is de laatste jaren sterk afgenomen, terwijl dat van digitale media alleen maar toeneemt. Het internet brengt tekst, beeld, video, muziek, animaties en games samen, evenals de distributiekanalen daarvan. Er kan steeds beter worden ingespeeld op de wensen van de consument, die in toenemende mate hecht aan totaalervaringen. Zo noodzaakt het digitale tijdperk uitgeverijen om zichzelf opnieuw uit te vinden als content-retailer. En om – net zoals in de muziek- en filmbranche gebeurt – de digitale realiteit voorop te stellen bij het ontwikkelen van hun verdienmodellen.

VERNIEUWING

Goed voorbeelden van vernieuwende businessmodellen zijn te vinden in de muziek- en filmwereld, en bij digitale kiosk Blendle en e-book-abonnementsdienst Mofibo. Uitgeverijen met de juiste strategie, die gebaseerd is op het verwerven van een plek binnen het internetecosysteem en die hun processen naadloos op elkaar laten aansluiten, kunnen hierop aansluiten. Mits zij er in slagen om de consument of afnemer bij elk afzonderlijk kanaal een optimale beleving te bieden.

CONNECTIES

De dagen dat ‘digitaal’ vooral betekende dat een aanbieder een website en e-commerce verzorgde liggen al ver achter ons. Voor uitgevers is het bijvoorbeeld ook belangrijk om te kunnen voorzien in de eisen die digitalisering aan content stelt, zoals interactie en beleving. Meer visuele content, meer video, meer gamification. En om steeds nieuwe en persoonlijke diensten te kunnen ontwikkelen en op maat te kunnen aanbieden, dient continu gewerkt te worden aan een daadwerkelijke connectie met de klant.

VOORDELEN

Strakke kostenbeheersing blijft een belangrijke uitdaging. Voordeel hierbij is de digitalisering zorgt voor betere traceerbaarheid en een hoger rendement op de marketinginspanningen dan bij offline marketing. Bovendien krijgen uitgeverijen direct toegang tot de lezersmarkt doordat ze kunnen beschikken over data uit netwerken, diensten, applicaties en (eigen) systemen.

LONGTAIL

Wat ook niet onvermeld mag blijven, is de nieuwe productcategorie die via de staart van de zogenaamde ‘long tail’model kan worden aangeboord. Dit is de grote groep producten waarvan er per stuk maar weinig verkocht worden, maar die samen een aanzienlijke omzet vertegenwoordigen. Webwinkels kunnen immers alle beschikbare titels en artikelen tonen en leveren. Daardoor kunnen uitgevers een uitgebreid en diep aanbod aanbieden. Hoe overtuigender de lezer naar content geleid wordt, hoe hoger de verkopen zullen zijn.