EDUCATIEVE UITGEVERS

EDUCATIEVE UITGEVERS

U staat als educatieve uitgever voor een continue uitdaging: het proactief vormgeven aan ‘een leven lang leren’. Dit betekent steeds nieuwe leerprogramma’s en -omgevingen inbedden in het uitgeefportfolio, met hoogwaardige lesmaterialen, online trainingen en interactieve toetsen. Door de sterk veranderende markt is wendbaarheid voor educatieve uitgeverijen belangrijker dan ooit tevoren om succesvol te kunnen zijn.

Hoe blijft u juist in deze turbulente omstandigheden grip op uw organisatie en uw processen houden en vergroot u uw slagvaardigheid?

SAMENWERKEN

Net zoals onze samenleving voortdurend in beweging is door technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, veranderen de leerwensen sneller dan ooit tevoren. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan kennis toe waarbij het individu steeds meer centraal staat. Dit leidt tot veranderde vragen over de benodigde mix van leerprocessen, leermiddelen en leersystemen. Leerlingen en studenten verwachten direct toegang tot uitgeefproducten via alle mogelijke kanalen: in print of digitaal via tablets en smartphones.

Hoe kunt u individuele talenten helpen zich te ontwikkelen? Van educatieve uitgeverijen wordt steeds meer verwacht dat ze met het onderwijs meedenken en adviseren over het optimaal inzetten van methodes, over het gebruiken van nieuwe content, producten en diensten en de implementatie daarvan in de onderwijspraktijk. Dit strekt zich van ontsluiting van elektronische leeromgevingen tot adequate beveiliging van persoonsgegevens. Dialoog en samenwerking worden steeds belangrijker om succesvol te kunnen zijn.

BESLUITVORMING

Bij het ontwikkelen van nieuwe methodes en productformats dient u als uitgeverij op basis van beheersbare en transparante bedrijfsprocessen snel de juiste waarde te kunnen creëren en te leveren, maar tevens tijdig juiste beslissingen te kunnen nemen. Het is daarom van groot belang om inzicht te hebben in de investeringen en de verwachte opbrengsten in termen van winstgevendheid.

Daartoe moeten de interne processen op orde zijn zodat snel de juiste besluiten genomen kunnen worden op basis van betrouwbare en eenduidige informatie. Alles moet kloppen. Dit vereist betrouwbare, consistente en eenduidige informatie over alle schakels in de productie-, distributie- en promotieketen van de organisatie heen.

ÉÉN GEÏNTEGREERDE OPLOSSING

Wij kennen uw uitdagingen als geen ander en ondersteunen uw kritische bedrijfsprocessen met een geïntegreerde, standaard bedrijfsoplossing. Deze oplossing is gebaseerd op het internationaal succesvolle Microsoft Dynamics platform. Op basis van beproefde ervaring worden uw kernprocessen binnen Finance, verkoopbeheer of klantenbeheer gebundeld met gedegen kennis en Best Practices op het gebied van projectcalculatie en budgettering, realisatie en productie, alsmede sales en verkooppromotie waarbij het geheel volledig geïntegreerd is met royalty management , contracten- en rechtenbeheer en metadatabeheer. Ook van het uitwisselen van gegevens met CB maakt onderdeel uit van de geïntegreerde oplossing.

Oftewel één moderne, geïntegreerde standaard bedrijfsapplicatie voor het vergroten van de efficiëntie van de bedrijfsvoering en de wendbaarheid van uw organisatie. Zodat u uw verschillende klantgroepen kent en de juiste content, leerroutes en diensten kunt aanbieden.

Wilt u eens met ons verder praten en geïnspireerd raken over de mogelijkheden? Neem dan  vrijblijvend contact op, wij maken graag een afspraak met u.