FLEXIBILITEIT

De onvoorspelbaarheid en het verandertempo nemen toe. Zeker ook in de uitgeverijbranche. De hedendaagse marktdynamiek stelt heel andere eisen aan de bedrijfsvoering en aansturing dan voorheen. Naast veranderende behoeftes van de klant en nieuwe ontwikkelingen in de markt kunt u ook nog te maken krijgen met nieuwe regelgeving. Hoe biedt u nieuwe uitdagingen effectief het hoofd? Telkens opnieuw, nu en in de toekomst? Daartoe is het noodzakelijk dat bedrijfsprocessen steeds meeveranderen en kunnen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen.

We leven in een kennis- en innovatie-economie, waarin iedereen zijn of haar eigen weg zoekt. Door de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is het speelveld voor uitgevers groter, maar ook beduidend complexer geworden. Personalisatie van content biedt nieuwe kansen. Daarnaast kunnen klanten zelf en andere (on)bekende partijen bijdragen aan het contentcreatieproces. Persoonlijke expressie is immers vandaag de dag de populairste vorm van entertainment. Advertentie-inkomsten dalen, dus wordt gezocht naar alternatieve bronnen van inkomsten. Toekomstige wetgeving verbiedt stilzwijgende verlenging van abonnementen, wat het belang van een goed op de klant afgestemd verlengingsaanbod doet toenemen.

NIEUWE BUSINESSMODELLEN

In de muziekwereld en filmindustrie raken we al gewend aan all-you-can-eat-abonnnementen zoals Spotify en Netflix. In de uitgeefwereld voorzien digitale kiosks als Blendle en eLinea in vergelijkbare modellen. Met abonneeservice voor 10 e-Books per maand wil Elly’s Choice de markt voor e-books versnellen en verbreden. Concurrent Mofibo gaat een stap verder. Niet alleen door onbeperkt lezen aan te bieden, maar ook door het leesgedrag van abonnees tot in detail te monitoren en analyseren. Zo zorgt Mofibo ervoor dat lezen meer geïntegreerd raakt in het dagelijkse leven.

DE KLANT IS MEER DAN OOIT KONING

Een van de redenen waarom de laatstgenoemde start-up in twee jaar 20% marktaandeel veroverde in zijn thuismarkt is de opvatting dat ze niet in de boekenindustrie, maar in entertainment zitten. Gecombineerd met het besef dat alles staat en valt met het gebruik van data. Voor uitgevers draait het om het creëren en distribueren van waardevolle content die een zo groot mogelijk publiek bereikt, interesseert én vermaakt. Dat is de centrale uitdaging in een wereld waarin de klant meer dan ooit koning is.

INTEGRATIE EN INNOVATIE

Dit alles vereist een intelligente organisatie die niet het product, maar de klant en zijn behoeften centraal stelt. Ongeacht het kanaal waarover die wil communiceren. Abecon Publishing faciliteert u hierin. Niet alleen door moderne standaardfunctionaliteit en de verregaande integratie van activiteiten, informatiestromen en bedrijfsprocessen. Maar ook door mee te groeien met de ontwikkelingen in uw branche en bedrijf. En door verandering en innovatie te faciliteren met de modernste technologie.