METADATA

Het beschikbaar stellen van goede metadata wordt steeds belangrijker in de uitgeverijbranche. Zowel voor de spelers in het boekenvak en retailers als voor e-publishers en nieuwe initiatieven. Want de beschikbaarheid van kwalitatieve metadata vergroot de kans dat content wordt gevonden en aangekocht.

Om content en materialen eenvoudig vindbaar te maken, is een heldere en eenduidige beschrijving cruciaal. Wat voor informatie betreft het? Welk type bestand? Wie is de auteur? Voor wie is de informatie bedoeld? Metadata – ofwel de additionele informatie over een titel of artikel – is de lijm waarmee content kan worden beheerd, gedeeld en hergebruikt. Door de toenemende digitalisering neemt de behoefte aan goed titel- en metadatabeheer alleen maar toe.

VINDBAARHEID

Met gedegen metadata maakt u het uw doelgroep gemakkelijker om de juiste content te kunnen vinden en te kopen. Aan de inhoud (content) van elke digitale informatiebron moet een beschrijving worden toegevoegd. Niet alleen voor nieuwe content, maar juist ook voor de grote hoeveelheden bestaande content. Want als content niet goed wordt beschreven, kan niemand het terugvinden in de enorme hoeveelheid digitale informatie. Iedereen die online wil verkopen, dient hier rekening mee te houden.

BESTAANDE DATA VERRIJKEN

Het beheer van bibliografische en commerciële metadata is geen sinecure. Dit betekent immers dat er geen basisgegevens mogen ontbreken. Het betekent ook dat de bestaande data verrijkt moet worden met alles wat een consument nodig heeft om de juiste keuze te kunnen maken. Van informatie over films die gebaseerd zijn op het boek, prijzen die de auteur heeft gewonnen, andere titels in de reeks, kortom alles wat iemand tot aanschaf kan verleiden.

ONDERSCHEIDENDE FACTOR

Goed metadatabeheer is een onderscheidende factor in online verkoop. Daartoe moet eenmaal aangemaakte metadata in een centrale database beschikbaar zijn en eenvoudig uitwisselbaar zijn met in- en externe relaties. Dit geldt ook voor vertalingen ervan en aanpassingen aan de wensen van buitenlandse afnemers. Abecon Publishing beheert naast uw bestanden en commerciële afspraken vanzelfsprekend ook de metadata. Via dit moderne automatiseringsplatform kunt u de contentdata bedrijfsbreed verzamelen, verbeteren, verrijken en beheren.